Kosten arbeidsbemiddeling in de zorg


Al meer dan 10 jaar bouwen we aan ons netwerk waardoor we steeds de juiste mensen om ons heen weten te verzamelen. We blijven hierin nog steeds groeien. Ons team is ertoe opgeleid om jou op gedegen wijze te adviseren bij je personele vraagstukken. We bieden een breed pallet van diensten aan. Op deze pagina krijg je alvast een indruk van de samenwerkingsvormen die er zijn bij het afnemen van onze diensten. De precieze tarieven worden jaarlijks en altijd op maat voor de specifieke behoefte van onze opdrachtgever samengesteld.

No cure no pay

Allereerst, wij werken op basis van ‘no cure no pay’. Dit wil zeggen dat wanneer het ons niet lukt om jou van geschikte nieuwe medewerkers, uitzendkrachten of ZZP’ers te voorzien, je niet voor de gepleegde inspanningen hoeft te betalen. De huidige arbeidsmarkt is krap en zeker die in de zorg- en welzijnssector. Ook voor de recruiters van zorgdesQ vormt het soms een uitdaging om de juiste mensen tegen de juiste condities aan ons en onze opdrachtgevers te verbinden. Gelukkig gaan zij die uitdaging graag aan! Wanneer het leidt tot een match en de persoon gaat voor jouw organisatie aan de slag, dan zijn er uiteraard wel kosten aan verbonden. Je kunt hier op verschillende manieren invulling aan geven:

Dit is de meest gekozen vorm van samenwerking met zorgdesQ onder onze opdrachtgevers die vast of flexibel personeel willen inlenen. De kosten voor onze werkzaamheden worden gefactureerd naar gelang dat een uitzend- of detacheringskracht of ZZP’er via zorgdesQ bij jouw organisatie werkt. Het uurtarief bestaat dan uit de inkoopkosten die wij maken voor de kandidaat en een fee voor de werkzaamheden van zorgdesQ. Op deze manier kun je de kosten voor jouw organisatie spreiden en worden er alleen facturen gestuurd op het moment dat er een kandidaat bij jouw organisatie heeft gewerkt; op het moment dat jouw organisatie er daadwerkelijk profijt van heeft gehad. Deze tariefstelling kan worden toegepast bij het inlenen van uitzend- of detacheringskrachten en bij bemiddeling van ZZP’ers. Bij ZZP’ers kan daarnaast ook nog worden gekozen voor tweestromenfacturatie. ZorgdesQ treedt op als werkgever voor alle uitzend- en detacheringskrachten en draagt de risico’s van het werkgeverschap.

Toch liever iemand direct in dienst? Dat kan uiteraard ook! In dat geval zullen we samenwerken op basis van werving & selectie. Ook hier geldt op voorhand het no cure no pay principe. Nadat we een goed beeld hebben van de medewerker die je zoekt gaat ons recruitment team aan de slag om de juiste kandidaten te matchen met jouw organisatie. Vervolgens faciliteren we de sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten en staan we klaar om met jou te klankborden over het proces en de te nemen besluiten. Komt het tot onboarding van een nieuwe medewerker bij jouw organisatie? Dan is de tariefstelling bij deze vorm van dienstverlening vanaf 20%, genomen over het fiscale bruto jaarsalaris (o.b.v. fulltime). Dit bedrag is te betalen in twee termijnen, 50% bij aanvang en 50% na het succesvol doorlopen van de proeftijd.

Als intermediair in de zorg- en welzijnssector hebben wij de kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel staan. Kwaliteit op het gebied van selecteren van de juiste en gekwalificeerde mensen, maar ook kwaliteit bij het begeleiden van onze kandidaten en opdrachtgevers tijdens onze samenwerking. Onze betrokkenheid reikt nu eenmaal verder dan het maken van de goede match.

We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek om te kijken hoe wij met onze dienstverlening op jouw organisatie kunnen aansluiten. Heb je interesse? Neem dan gerust contact op met onze sales consultant!

Roy van Nuland - kosten

Roy van Nuland

M: 06-28507949

E: roy@zorgdesq.nl