Partners


Onze samenwerkingspartners


Ook via onze partner Zorgscholing, gevestigd in Oss, leiden wij onze mensen vakbekwaam op voor de handelingen die zij dienen te verrichten. Zo kunnen onze zorginstellingen vertrouwen hebben in onze hoogwaardig geschoolde zorgprofessionals.


Capability ondersteunt zorgdesQ bij de begeleiding van uitzendkrachten tijdens ziekte. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en professionele begeleiding vinden wij belangrijk. Onze uitzendkrachten worden centraal gezet en zorgdesQ heeft grip op verzuim.


ZorgdesQ werkt samen met Artra, hét opleidingsinstituut voor arbeidsmarktprofessionals. Wanneer collega’s bij ons starten, volgen zij  een cursus om het SEU-diploma te behalen. Hierdoor heeft zorgdesQ personeel met veel kennis van actuele wetgeving en regels in de arbeidsbemiddeling. Door onze kennis hebben wij een belangrijke en waardevolle adviesrol richting opdrachtgevers en kandidaten.


Coachpraktijk Astrid en zorgdesQ werken samen omdat zorgdesQ waarde hecht aan een vertrouwde en veilige werkomgeving. Uitzendkrachten kunnen contact opnemen met een extern vertrouwenspersoon, als zij een probleem ervaren op de werkvloer of minder goed in hun vel zitten.


ZorgdesQ heeft voor de algemene backoffice, uitzendadministratie, contractbeheer en facturatie gekozen voor een samenwerking met Pay for People B.V. Door onze backoffice uit te besteden aan Pay for People B.V. en hen als mede contractpartij op te voeren, voldoet zorgdesQ volledig aan alle normeringen volgens de juiste, meest recente flexwetgeving.


Medewerkers in de zorg dienen gecertificeerd te zijn om gespecialiseerde handelingen te verrichten bij cliënten. Goed Zorgen uit Tiel is een van onze partners als het gaat om het opleiden en certificeren van onze zorgprofessionals.


Scherp Online is strategisch partner van zorgdesQ voor de online marketingactiviteiten. Met goed advies, korte lijnen, expertise en goede tooling, laten zij zorgdesQ groeien.


ZorgdesQ werkt samen met Yellow Yard en maakt gebruik van de expertise geleverd door middel van het frontoffice systeem. Hiermee wordt dagelijks gewerkt en zorgdesQ fungeert als lokale reselling partner voor Yellow Yard.


De tooling van LinkedIn Recruiter gebruikt zorgdesQ om een verbinding te maken met werkzoekenden en (potentiële) relaties. Ook ontvangen we van hun de wijsheden en trainingen, om LinkedIn te gebruiken voor maximaal resultaat.


Zekerheyd ontzorgt zorgdesQ met het aanvragen van doelgroepverklaringen/loonkostenvoordelen en no-risk polissen. Voordelen waar zorgdesQ recht op heeft, maar zelf lastig te achterhalen zijn. Dankzij een geautomatiseerd proces en een fijne samenwerking zijn we hier meer in-control.


Neurolytics gebruikt AI-videoanalyses voor authentieke kandidaatselectie, bevordert diversiteit en inclusiviteit, en optimaliseert retentie. Met op maat gemaakte scans voor specifieke vacatures en sectoren, spelen ze in op de behoeften van hedendaags talent. De juiste, betrokken mensen aannemen met de nieuwste technologie, daar gaan we voor met deze samenwerking.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details