Flexibel personeel in de zorg


Onder flexibel personeel verstaan we alle medewerkers die flexibel worden ingezet binnen organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld inval- oproep- en uitzendkrachten. Flexibel personeel kan zorgorganisaties helpen om de personeelsplanning in balans te houden. Vaak hebben grotere organisaties meer behoefte aan het kunnen inzetten van flexibel personeel. 

Op dit moment is het lastig om genoeg personeel in dienst te hebben waarmee alle diensten vervuld kunnen worden. Als aanvulling op het vast personeel is het daarom ideaal voor zorginstellingen om flexibel personeel in te zetten waarmee de gaten kunnen worden opgevuld. Maar ook wanneer vast personeel ziek is, biedt flexibel personeel een uitweg.

Dat steeds meer zorgpersoneel gaat flexwerken is een feit. Begin 2020 werd er een rapportage vrijgegeven en hierin vonden wij cijfers van verschillende typen flexwerkers. Zonder flexwerkers, waaronder zzp’ers, blijven veel organisaties tegenwoordig niet meer overeind en toch zijn organisaties soms nog huiverig om zzp’ers in te zetten. Op deze pagina vind je daarom meer informatie over de waarde van zzp’ers in de zorg. Ook de voordelen van een flexibele schil, de cijfers van flexibel personeel in de zorg en de sleutel om zorgmedewerkers tevreden te houden komen aan bod.