Geestelijke Gezondheidszorg

Wat is de GGZ en wat valt er onder?

7 december 2022

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard. Wat ook helemaal niet raar is, want eerlijk: het leven kent pieken en dalen dus je kan niet altijd even gelukkig zijn. De GGZ is de plek waar je naartoe gaat als je last hebt van een psychische aandoening. In deze blog informeer ik je kort over de GGZ en waar je als volwassene terecht kunt met psychische klachten. 

Waar staat de GGZ voor?

GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De taken van de GGZ zijn: preventie, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging en bescherming van de geestelijke gezondheid. Je kunt bij de GGZ terecht als er sprake is van een psychische aandoening. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. De GGZ helpt mensen die deze zorg al nodig hebben, maar ze zorgt er ook voor dat psychische problemen voorkomen worden. Er zijn veel verschillende zorgvormen binnen de GGZ. 

GGZ voor volwassenen

De overheid wil dat mensen met psychische aandoeningen passende zorg krijgen op de juiste plaats. De zwaarte van de zorg die nodig is, bepaalt waar iemand zorg ontvangt. Binnen de GGZ voor volwassen kun je met psychische klachten doorgaans op drie plekken terecht: de huisarts/praktijkondersteuner, de Basis GGZ, de Specialistische GGZ.

De huisarts/praktijkondersteuner (POH)

Als je last hebt van psychische klachten, ga je allereerst naar de huisarts. Als poortwachter van de GGZ speelt de huisarts een belangrijke rol in de herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met psychische klachten. De huisarts wordt daarbij ondersteund door een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Een praktijkondersteuner verricht diagnostiek, voert lichte interventies uit en adviseert, indien nodig, waar mensen naartoe verwezen kunnen worden. Bij de huisarts en praktijkondersteuner kun je terecht met lichte psychische klachten, zoals somberheid en gevoelens van stress. De behandeling bestaat meestal uit één of enkele gesprekken, soms aangevuld met hulp via internet. Mocht de hulp van de huisarts en de praktijkondersteuner niet voldoende zijn, word je doorverwezen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. 

Basis GGZ (BGGZ)

Je wordt doorverwezen naar de Basis GGZ als je kampt met lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen. De behandelaar is een GGZ-hulpverlener, bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundig specialist. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn, maar ook iemand die bij een GGZ-organisatie werkt. De behandeling bestaat uit maximaal 12 gesprekken, soms aangevuld met hulp via internet.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Is meer specialistische behandeling noodzakelijk, dan verwijst de huisarts of een medisch specialist je door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde GGZ. Je kampt dan met psychische aandoeningen die ernstig en complex van aard zijn. De behandelaar is een deskundige of een team van deskundigen in de gespecialiseerde GGZ. Bijvoorbeeld een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Ook andere deskundigen, zoals verpleegkundigen of vak therapeuten kunnen deel uitmaken van het behandelteam. De behandeling duurt langer, bestaat meestal uit gesprekken en kan worden aangevuld met andere soorten therapie of hulp via internet.

Ondanks dat mensen er vaak niet open over spreken, krijgt toch bijna de helft van het aantal Nederlanders ooit te maken met problemen van psychische aard. Wat ik wel vaak om me heen hoor is dat de wachtlijsten voor de GGZ enorm lang zijn. De zorg heeft mensen in de GGZ dus hard nodig. Wil jij graag aan de slag binnen de GGZ in Gelderland? Schrijf je dan direct bij ons in, dan kijken wij wat we voor jou kunnen betekenen!

Liefs,

Chantay
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details