Trends en ontwikkelingen

De ernst van de vergrijzing in de zorg

4 november 2021

Het vinden van zorgpersoneel is nu al een probleem waar zorginstellingen tegenaan lopen. Daar komt bij dat de zorgbehoefte alleen maar gaat stijgen de komende jaren. Mensen worden immers steeds ouder. Zorgverleners kunnen dit moeilijk bijbenen en dat dwingt ons te zoeken naar oplossingen in andere richtingen.

Vergrijzing

De vergrijzing gaat voor steeds grotere problemen zorgen in de zorg. Men verwacht over 10 jaar 400.000 meer 80-jarigen in Nederland te hebben wonen dan nu. Om al deze mensen van kwalitatieve zorg te kunnen voorzien is naast personeel ook geld nodig. Echter zal het geld dat ter beschikking wordt gesteld nooit zover mee stijgen als de vraag naar zorg. Als we op deze voet verder gaan, komen we dus voor grote problemen te staan in de toekomst. Deze ontwikkelingen schreeuwen om een andere aanpak. Een nieuw pad dat we moeten bewandelen om voor onze ouderen te kunnen blijven zorgen met zorg van kwaliteit. Om goed voorbereid te zijn, moet er nu actie ondernomen worden, anders zijn we te laat en hebben we over 10 jaar al te kampen met grote problemen die niet te overzien zijn.

Krapte op de arbeidsmarkt

De grootste uitdaging is het vinden van gekwalificeerd personeel. Dit staat in nauw verband met de vergrijzing: neemt de vergrijzing toe, dan neemt de vraag naar personeel toe. Analisten verwachten geen grote veranderingen in de arbeidsmarkt de komende 10 tot 15 jaar. De vraag naar zorg zal daarentegen juist verdubbelen. Dit contrast moet opgevangen worden door strikte beslissingen te maken over hoe we de zorg aan moeten gaan pakken. We moeten terug naar de basis en een beleid vinden dat haalbaar is in deze omstandigheden, zodat we over een decennium ook aan de zorgvraag kunnen voldoen.

5 miljard meer zorgkosten tot 2029

RTL heeft een analyse gemaakt van cijfers van zorgverzekeraars en hiervan een prognose van gemaakt. Volgens deze cijfers zouden de kosten tot 2029 alleen al door vergrijzing ongeveer 5 miljard euro stijgen. Je zou denken dat zo’n welvarend land als de onze dat misschien wel aan zou kunnen. Verhoog de zorgpremies en laat de bevolking zijn verantwoordelijkheid nemen. Toch klinkt dit makkelijker dan het is. Verwacht wordt dat over een decennia al 20 procent van alle zorgkosten naar 80-plussers gaat, terwijl die groep slechts uit 6 procent van de totale bevolking bestaat. Zoals je kunt begrijpen is geld (alleen) niet de oplossing.

Politiek

De verantwoordelijkheid van de toekomst van onze zorgstaat ligt bij de politiek. De politiek moet beslissingen nemen over hoe nu verder. Waar staan we en waar willen we naartoe in 10 tot 15 jaar tijd? En nog belangrijker: hoe willen we dat bereiken? We staan op een cruciaal moment waarop we duurzame beslissingen moeten nemen. Neem het beleid van organisaties bijvoorbeeld eens onder de loep: zijn er andere keuzes die gemaakt kunnen worden als het gaat om verdeling van budget en zorguren?

Mantelzorg en thuis wonen

Een groot deel van de oplossing ligt in het afschalen van de niet noodzakelijke zorg. Dat komt neer op het feit dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen met ondersteuning van de omgeving. Studies tonen aan dat dit niet iets negatiefs hoeft te zijn. Ouderen die thuis wonen blijken zelfs langer te leven dan in een instelling. Ook de kwaliteit van leven wordt thuis hoger beoordeeld. Het hoeft dus helemaal niet perse gezien te worden als compromis. Er komen echter wel meer zaken bij kijken als je mensen langer thuis wil laten wonen. Zo moet er extra aandacht besteed worden aan zorg voor mantelzorgers, maar ook aan een gezonde levensstijl en leefomgeving waarin je oud zou kunnen worden. Het zou zelfs nog breder getrokken kunnen worden, zodat ook de voorzieningen in de buurt meer gericht zijn op ouderen.

Er staan ons nog veel uitdagingen te wachten. Nemen we nu de juiste beslissingen? Durven we gedurfde keuzes te maken in beleid en visie dan kunnen we ook in de toekomst kwalitatieve zorg bieden aan onze ouderen!

zorgdesQ nieuws.
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details