Ouderenzorg

De toekomst van de ouderenzorg

15 februari 2022

Dat de ouderenzorg onder druk staat is helaas een gegeven. Dit heeft te maken met het personeelstekort, de vergrijzing en het feit dat we steeds langer blijven leven. Dat is natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd willen we ook op een fijne manier onze oude dagen beleven. Laten we eens verder inzoomen op de uitdagingen die we gaan tegenkomen. 

toekomstouderenzorg

Meer behoefte aan zorg, minder beschikbaar personeel

Uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal ouderen vanaf 75 jaar de komende jaren fors toeneemt. Zo zullen er in 2030 ruim 2 miljoen 75-plussers zijn. Naar verwachting zal het aantal 85-plussers bijna 560.000 zijn en het aantal 90-plussers verdubbelen. Deze toename zorgt er dus voor dat ook de vraag naar zorg zal toenemen. Het aantal beschikbare mensen neemt daarentegen af: de afname van 20-64-jarigen wordt geschat op 310.000 mensen. Zo zal er een groot tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers komen.

Nieuwe generatie ouderen

Er wordt door het SCU niet alleen een voorspelling gedaan over het aantal ouderen, maar ook over de nieuwe generatie. De ouderen van nu zijn natuurlijk van een hele andere generatie dan de ouderen van de toekomst. Zij zullen vaker hoog opgeleid zijn en over meer digitale skills beschikken. Een gemiddeld hoger opleidingsniveau kan ervoor zorgen dat de ouderen van de toekomst kritischer en veeleisender zijn. Ook zullen ze gewend zijn aan meer controle over het eigen leven en een andere kijk hebben op het leven. 

De digitale skills zorgen ervoor dat de ouderen van de toekomst hun eigen zorg beter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld het bestellen van een rollator met hun eigen smartphone én helemaal zelf! Door langer te hebben deelgenomen aan de arbeidsmarkt zullen de ouderen vermoedelijk een hogere bestedingskracht hebben. Dat zullen dus veel online bestellingen worden! Met de huidige trend rondom het gezond en bewust eten, wordt er verwacht dat de ouderen van de toekomst gezonder leven waardoor ze nog langer en gelukkiger leven. 

De veranderende ouderenzorg

Met de vele veranderingen zal ook de werkomgeving van de zorgprofessional veranderen. Zo zullen zorgprofessionals vaker werken als zzp’er, in netwerken of in wijkteams. Hun functie zal worden aangepast aan de ouderen van de toekomst. Ze zullen meer gericht zijn op zelfmanagement van de ouderen. 

Een andere ontwikkeling binnen de zorg is zorg op maat. Dit zorgt voor de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment. Bijvoorbeeld het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huisartsen en mensen thuis. Volgens onderzoek van ING kan in 2030 één vijfde van de huidige ziekenhuiszorg op afstand worden gegeven. Dit is efficiënter, sneller en klantvriendelijker. Digitalisering speelt hierin een grote rol en maakt zorg op maat mogelijk. 

De toekomstige ouderen krijgen zorg en preventie aangeboden voordat ze er behoefte aan hebben. Denk hierbij aan slimme wearables die automatisch gegevens over de gezondheidstoestand van de patiënt doorzenden naar de arts in het ziekenhuis. Een handig snufje voor onze toekomstige ouderen! Wie wil dat nou niet? 

De toekomst van de ouderenzorg zit vol met knelpunten, maar ook ontwikkelingen. De vergrijzing en het personeelstekort maken het erg spannend. Aan de andere kant zijn er hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en zorg op maat. Het belangrijkste is dat ook de ouderen van de toekomst goede zorg aangeboden krijgen. Ik ben van mening dat digitalisering een mooie ontwikkeling zal zijn binnen de zorg, maar het moet niet ten koste gaan van het mooie persoonlijke contact tussen de zorgprofessionals en de ouderen. 

Liefs,

Chantay
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details