Trends en ontwikkelingen

Technologie in de zorg voor de toekomst

8 december 2021
scholingtechnologie

Technologie en zorg gaan hand in hand. Het een versterkt het ander en kunnen in deze tijd bijna niet zonder elkaar. Dat technologische ontwikkelingen de zorg volledig over gaan nemen lijkt me sterk, want de menselijke factor is vele malen belangrijker. Waar technologie wel voor ingezet kan worden is het stellen van betere diagnoses, werkdruk nemen en kwaliteit waarborgen. Technologie is ook de beste partner die je kan vinden om fouten te voorkomen en het detecteren van bepaalde ontwikkelingen of ziektebeelden. Zo kan je met behulp van Internet of Things (IoT) automatisch de benodigde hoeveelheid insuline toe laten dienen bij suikerpatiënten. Sensors houden de glucosewaarden bij die in contact staan met een insulinepomp. Dit is slechts een voorbeeld van de talloze mogelijkheden die technologie de zorg op dit moment al te bieden heeft.

Werkdruk verlichten

Werkdruk in de zorg wordt vaak als hoog beschouwd. Toch zeggen veel zorgmedewerkers dit op de koop toe te nemen. Het werk is daarvoor te leuk en betekenisvol. Dat mensen in de zorg vaak op hun tenen lopen is echter een gegeven. Er lijkt altijd onderbezetting te zijn. Het toepassen van zorgtechnologie kan die werkdruk verlichten. Houd er wel rekening mee dat het goed geïntegreerd moet zijn in de dagelijkse werk, anders werkt het juist averechts.

Technologie kan zaken overnemen van zorgverleners, waardoor zij tijd krijgen voor andere dingen. Daarnaast kan soms zorg op afstand verleend worden. Dat scheelt reistijd plus het kan het aantal contactmomenten reduceren.

Andere voordelen van inzetten zorgtechnologie

Het verlichten van de werkdruk is de voornaamste reden om technologie te integreren in de zorg, maar het brengt ook andere voordelen met zich mee. Zo verhoogt de inzet van zorgtechnologie het werkplezier van zorgmedewerkers. Dat brengt op zijn beurt weer een lager ziekteverzuim met zich mee. Ook de cliënt profiteert mee: de kwaliteit van leven kan omhoog gaan door alle voordelen en het gemak dat het met zich meebrengt. Technologie kan bijvoorbeeld als geheugensteuntje voor bepaalde handelingen ingezet worden dat stress verlaagt. Het kan andere processen automatiseren, zodat ze daar zelf niet meer bij stil hoeven te staan en het kan zelfs werk van mantelzorgers uit handen nemen. Daarmee krijgen veel cliënten ook meer rust en zien ze zichzelf wellicht minder als last voor familie.

De kans dat mantelzorgers langer zorg verlenen aan hun naaste is ook groter. Ze ervaren minder stress door beeldtechnologie, een levensstijlmonitor enzovoort. Aan de andere kant gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de te verlenen zorg. Integendeel. Denk aan de slimme incontinentieluier die voor minder natte bedden, reductie van urinegeur en minder fysieke belasting zorgt.

Onderzoek Tijdsbesparende technologieën in de zorg

Adviesbureau Significant Public en Vilans heeft onderzoek naar Tijdsbesparende technologieën in de ouderzorg gedaan. Tijdens het onderzoek zijn de technologische ontwikkelingen in kaart gebracht die bewezen een tijdsbesparing op te leveren of grote potentie hebben dit te kunnen bieden. Het onderzoeksteam heeft hiervoor praktijkinterviews gehouden en er is een documentstudie gedaan. Dit heeft samen gezorgd voor waardevolle inzichten waar zorgaanbieders in de ouderenzorg hun voordeel uit kunnen slaan.  

Aantal dementerende ouderen verdubbelt in 2040

Vergrijzing is in volle gang. Mensen worden steeds ouder en de samenleving verandert. Verwacht wordt dat tussen 2015 en 2040 het aantal dementerende ouderen verdubbelt van 165.000 naar 330.000. Hier moet de zorg zich op voorbereiden en technologie kan de redding zijn. Zorgtechnologie verhoogt de productiviteit en het werkplezier en verlaagt het ziekteverzuim. Kort gezegd: het zorgt ervoor dat er minder mensen nodig zijn voor hetzelfde werk. Dat is ook noodzakelijk, aangezien er meer werk verzet moet worden door minder medewerkers. Het aantal thuiswonende zal stijgen, want ook dat is noodzakelijk om zorg te kunnen blijven verlenen aan de zorgbehoevenden. Dat aantal zal ook meer dan verdubbelen in dat tijdsbestek.

Scholing

Bij de inzet van technologie in de zorg komt ook een stukje scholing en training kijken. Als dit kans van slagen wil hebben, moet er draagvlak, kennis en kunde zijn van degenen die aan de knoppen moeten draaien. Zorgtechnologie moet volledig geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden, iedereen moet weten wat hij moet doen, wat er van hem verwacht wordt en ook nieuwe medewerkers moeten moeiteloos mee kunnen draaien. Daar moet in geïnvesteerd worden.

ZorgdesQ nieuws.
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details