Geestelijke Gezondheidszorg

Mentale klachten bij zorgmedewerkers

21 december 2022

Zorgmedewerkers maken een hoop mooie momenten mee, maar helaas ook heftige momenten. Het is daarom niet gek dat óók zorgmedewerkers kampen met mentale klachten. Toch is het gebruik van zorg door zorgmedewerkers zelf zorgwekkend laag, volgens GGZtotaal. Dit kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de zorgmedewerker, maar ook voor werkgevers in de zorg. Hoe voorkom je als werkgever mentale klachten bij zorgmedewerkers?

Psychische beroepsziekten komen in absolute zin het vaakst voor bij werknemers in de gezondheidszorg. Voorbeelden van psychische beroepsziekten zijn een burn-out en een depressie. Het tijdig aanpakken van stress en spanningsklachten op de werkvloer draagt bij aan het verminderen van het aantal depressies in Nederland. Met onderstaande stappen pak je als werkgever in de zorg mentale klachten aan: 

Stap 1: Goede werkomstandigheden.

Zorgen voor goede algemene werkomstandigheden omvat het creëren van een klimaat waarin zorgmedewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun mentale gezondheid. Onder veel zorgmedewerkers zijn psychische klachten taboe. Aan jou de taak als werkgever om minder taboe over mentale klachten te borgen. Dit kan je doen door een bewustwordingscampagne te organiseren om vooroordelen over spanningsklachten weg te nemen en de noodzaak van ‘in gesprek’ zijn te benadrukken. Het hebben van een open cultuur op de werkvloer draagt hieraan mee. Daarnaast is het zorgen voor hanteerbare werkdruk van zorgmedewerkers hard nodig. Een voorbeeld hiervan is de tijd die zorgmedewerkers kwijt zijn aan administratieve handelingen verminderen.  

Stap 2: Heb oog voor (beginnende) mentale klachten van zorgmedewerkers en zorg voor mogelijkheden om daar tijdig over te praten.

Zorgen voor voldoende mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling en intervisie is van groot belang. Je kan zorgmedewerkers mogelijkheden bieden om te praten over hun mentale gezondheid, door bijvoorbeeld een open (en vertrouwelijk) spreekuur bij de bedrijfsarts te faciliteren. Ook is het advies om leidinggevenden en teamleiders te trainen in het signaleren van spanningsklachten bij zorgmedewerkers. Daarnaast kunnen leidinggevenden voorlichting en training geven aan zorgmedewerkers om werkdruk bij zichzelf te (h)erkennen en te voorkomen. Mensen met mentale klachten vertonen vaak veranderingen in hun gedrag zoals:

Wees alert als dit gedrag nieuw is, duidelijk toeneemt, of samenhangt met een verlies, pijnlijke gebeurtenis (op de werkvloer) of andere grote verandering. Vaak gaan deze gedragsveranderingen gepaard met slaapproblemen. Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw zorgmedewerkers fit zijn. Alleen dan wordt de beste zorg geleverd.  

Stap 3: Reik actief passende interventies aan voor zorgmedewerkers die dat nodig hebben.

Kies bij voorkeur bewezen effectieve individuele interventies als onderdeel van een programma/aanbod in het bedrijf ter bevordering van mentale gezondheid. Communicatie aan zorgmedewerkers over interventie moet helder zijn: wat je eraan hebt, wat het inhoudt, hoeveel tijd het kost en hoe de bescherming van privacy geregeld is. Communiceer op een positieve en stimulerende manier over het preventieve aanbod, via verschillende kanalen. Het is mogelijk om zorgmedewerkers te betrekken bij de opzet van het programma/aanbod.

Wees als werkgever alert en zorg goed voor je medewerkers, want voorkomen is beter dan genezen. Een goede geestelijke gezondheid is voor alle partijen van groot belang. Niet alleen voor zorgmedewerkers en werkgevers, maar ook voor cliënten. Wil je meer weten over het werken aan een goede geestelijke gezondheid van cliënten? Lees dan onze blog met een aantal handige tips!

Liefs,

Chantay
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details