Gehandicaptenzorg

De waarde van dagbesteding in de gehandicaptenzorg

8 juli 2021

Herken je dat je jouw dag aan het invullen bent met werk, hobby’s, koken of een andere activiteit en dat je dag soms zo vol zit dat je uren tekort komt? Het is niet voor iedereen zo gewoon en gemakkelijk om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor mensen met een handicap is het vullen van een dag een lastige opgave en uiteraard verdienen ook zij het om hun leven met kwaliteit te leven. Dagbesteding is daarbij van grote waarde. Dagbesteding in de gehandicaptenzorg zorgt ervoor dat cliënten een zinvolle en nuttige dag beleven en gelijkwaardig zijn aan iedereen. Laten we hier eens wat verder induiken!

dagbestedinggehandicaptenzorg

Ieder mens is gelijkwaardig

Dagbesteding kan voor iemand veel impact hebben op het herstel en de waarde van een zinvolle dag. Dagbesteding zorgt voor het hebben van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van keuzes. Cliënten bouwen hiermee gelijkwaardige relaties op en voelen zich gerespecteerd. De dagbesteding bestaat uit activiteiten waardoor ze zichzelf kunnen ontdekken en groeien als persoon. “Ieder mens, hoe hulpbehoevend en kwetsbaar ook, is gelijkwaardig en beschermingswaardig en kan tegelijkertijd op zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen worden aangesproken. Deze verantwoordelijkheid geeft zin aan het bestaan.”

Waaruit bestaat een dagbesteding?

Dagbesteding in de gehandicaptenzorg kan uit verschillende activiteiten bestaan. Zo gaat een groot deel naar dagcentra waarbij naar de interesses van de cliënt wordt gekeken. Maar een cliënt kan ook werken en geld verdienen zoals iemand zonder een handicap kan doen. Er is tevens ook een CAO voor de gehandicaptenzorg opgesteld. Ze gaan aan de slag in een winkel, op de werkplaats of verzorgen dieren op een boerderij. Dagbesteding is ook een hulpmiddel ter ondersteuning van een zelfstandig bestaan en richt zich op participatie in de samenleving. Er wordt altijd gekeken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. 

Dagbesteding in de gehandicaptenzorg per doelgroep

Binnen de gehandicaptenzorg is er een grote verscheidenheid tussen cliëntengroepen. De gehandicaptenzorg bestaat uit mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Tevens komen er vaak ook psychische problemen bij kijken zoals stoornissen, aandoeningen en problemen in de thuissituatie. De gehandicaptenzorg bestaat uit alle leeftijden, maar de ondersteuning verschilt wel per leeftijdsgroep. Op jonge leeftijd wordt er eerst een indicatie vastgesteld om te bepalen welke hulp nodig is. Kinderen zullen een dagbesteding hebben waarbij de focus ligt op onderwijs en plezier. Naarmate het kind ouder wordt zal de dagbesteding in de gehandicaptenzorg voornamelijk bestaan uit het zinvol indelen van de dag en meedoen in de samenleving.

Gericht op het individu

‘Maatwerk’ is belangrijk in de gehandicaptenzorg. Ieder persoon is anders en daarom is het goed dat er wordt gekeken naar de specifieke wensen en behoeften van iemand. Ondersteuning gericht op de ontwikkeling van het individu en zo ook de dagbesteding. Ieder mens mag groeien en een zinvol leven leiden. Daarom is dagbesteding in de gehandicaptenzorg van grote waarde! 

Wat is jouw favoriete dagbesteding? Reageer gerust in de comments!
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details