Flexibel personeel in de zorg

Cijfers flexwerken in de zorg

19 maart 2021

In de zorgsector wordt er steeds meer geld uitgegeven aan de inhuur van zorgpersoneel en dit wordt waarschijnlijk alleen maar meer in de toekomst. De cijfers van de afgelopen jaren laten namelijk zien dat het aantal flexwerkers en met name het aantal zzp’ers blijft toenemen. Dit maakt het inzetten van extern flexibel personeel steeds gebruikelijker.

Begin 2020 werd er een rapportage vrijgegeven van het onderzoek: ‘De realiteit en waarde van flexwerk in de zorg’. In het onderzoek komen verschillende types flexwerkers aan bod, zowel intern als extern; uitzendkrachten en zzp’ers. De cijfers laten zien dat het aantal flexwerkers in de sector zorg en welzijn in de periode 2010-2018 is toegenomen met ruim 12%. Het aantal flexwerkers kende een incidentele piek in 2015. Deze is te verklaren vanuit de decentralisatie destijds van zorg naar gemeenten. Deze leidde toen tot onzekerheid bij zorginstellingen die in reactie minder personeel in vaste dienst namen en meer flexwerkers inhuurden. Afgezien van deze piek is het aantal flexwerkers vanaf 2010 van jaar op jaar toegenomen. Binnen de groep flexwerkers vormen zzp’ers een grote deelgroep. In de sector zorg en welzijn nam het aantal zzp’ers in de periode 2010 – 2018 toe van 61.000 naar 91.000.

cijfersflexibelpersoneel

Houd jij je bezig met de personeelsbezetting binnen jouw zorgorganisatie? Dan ben je vast benieuwd of een flexibele schil een waardevolle toevoeging kan bieden. In onze whitepaper lees je wat de reden is dat zorgorganisaties kiezen voor een flexibele schil en krijg je meer inzicht in wat een intermediair als zorgdesQ voor jouw organisatie kan betekenen!

– Myrthe Moet vertellen –
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details