Trends en ontwikkelingen

Certificeringen en keurmerken voor uitzendbureaus: hier moet je op letten

22 februari 2023

Voordat je als organisatie de samenwerking aangaat met een uitzendbureau, is het belangrijk om te weten met welke keurmerken de uitzendwereld te maken heeft. Er zijn namelijk verschillende keurmerken waarmee een uitzendbureau zich kan laten certificeren. Alle keurmerken en certificeringen staan voor bepaalde kwaliteiten en om deze te behalen worden er veel eisen gesteld. Wij leggen je graag uit welke belangrijk zijn in onze sector en waarop gecontroleerd wordt.

Malafide bureaus worden tegengegaan

Voorafgaand is het goed om te weten dat de ministerraad heeft ingestemd met de certificeringsplicht voor alle ondernemingen in Nederland die arbeidskrachten uitlenen. Dit om malafide bureaus tegen te gaan. Het voorstel dat er nu ligt is om per 2025 (extra) eisen te stellen aan uitzendorganisaties. In het voorjaar van 2023 zal dit voorstel naar de Tweede Kamer gaan. Naar schatting zijn er op dit moment zo’n 10.000 uitzendbureaus die nog geen SNA-keurmerk hebben. Een enorm aantal dus. 

NEN-4400 en SNA-keurmerk uitzendbureau

Wat houdt dit keurmerk in? De NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) ziet erop toe dat gemaakte afspraken en richtlijnen worden nageleefd. Deze afspraken gaan voornamelijk over de kwaliteit en veiligheid van diensten en processen. Zo wordt er bijvoorbeeld gecontroleerd op identiteitscontrole, loonbetaling en belastingafdracht. Een intermediair zoals zorgdesQ wordt ieder half jaar door een geaccrediteerd bureau beoordeeld conform de NEN-4400-1. Goedkeuring van de inspectie resulteert in een SNA-keurmerk. Het NEN-certificaat laat zien dat wij voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit onze bedrijfsactiviteiten met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

Zoals eerder benoemd, worden er per 2025 meer eisen gesteld voor het behalen van het SNA-keurmerk. Naast de al geldende eisen van het SNA-keurmerk, komen er zes aanvullende eisen bij:

Bovib-keurmerk intermediair

Dit is een keurmerk voor intermediairs. Een intermediair is een bemiddelaar of een tussenpersoon, dus ook een uitzendbureau is een intermediair. Het Bovib keurmerk borgt kwaliteit en financiële gezondheid en ziet toe dat een intermediair zoals wij zich houdt aan wet- en regelgeving bij het inzetten van uitzendkrachten of zzp’ers. Bovib-leden laten zien een heldere en transparante rol te hebben en hebben duidelijke en begrijpelijke contracten voor alle betrokken partijen. Bovendien handelen leden conform geldende wet- en regelgeving voor én namens opdrachtgevers. Tegelijkertijd zijn ze zich bewust van risico’s en dragen ze een gedegen bedrijfsvoering. 

NBBU (of ABU) CAO uitzendkrachten

Een uitzendbureau wordt niet zomaar lid van de NBBU. Om lid te worden moet het uitzendbureau namelijk beschikken over het SNA-keurmerk. De NBBU ziet toe dat wij als lid de wet- en regelgeving in acht nemen en een betrouwbare en professioneel opererende onderneming zijn. Zo worden er cao-controles uitgevoerd om te zorgen dat de NBBU-cao voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers op een correcte manier wordt gehanteerd. 

SEU diploma uitzendbranche

Kennis is van groot belang in de uitzendbranche. Bij zorgdesQ streven we ernaar dat al onze interne medewerkers SEU-gediplomeerd (Stichting Examens Uitzendbranche) zijn. Tijdens de SEU-opleiding verdiepen we ons in wet- en regelgeving op het gebied van de uitzendbranche. Met deze kennis kunnen we onze opdrachtgevers en kandidaten nog beter bijstaan in het zoeken van werknemers of werk. Er komen tijdens de opleiding onderwerpen aan bod als Algemene Verordening Gegevensbescherming, Inlenersaansprakelijkheid, Wet op de identificatieplicht en documentherkenning. 

WKA-verklaring uitzendbureau

Met de WKA-verklaring wordt aangetoond dat een uitzendbureau voldoet aan de financiële verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn de afdracht van loonheffingen en de zekerheid dat btw (omzetbelasting) kan worden verstrekt of al betaald is. ZorgdesQ beschikt ieder kwartaal over een nieuwe WKA-verklaring.

Dat er in de toekomst meer gecontroleerd zal worden op kwalitatieve dienstverlening van uitzendbureaus is naar mijn mening zeer terecht. Zelf schrok ik wel van het aantal uitzendbureaus dat nog niet over het SNA-keurmerk beschikt. Met de certificeringsplicht in het vooruitzicht geldt ook dat je als inlener van uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus een boete kunt krijgen. Het is dus van belang dit altijd goed te controleren wanneer je met een bureau gaat samenwerken. Ben jij op zoek naar een mooie samenwerking en wil je eens sparren over flexibel personeel? Een terugbelverzoek is zo ingevuld en wij bellen je graag terug! 

Liefs, 

Myrthe 
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details