Diensten

ZorgdesQ beschikt over een bestand met vele professionals in de zorg. Dit bestand is heel divers in specialisaties, kennis en ervaring. Alle professionals zijn door ons persoonlijk gesproken en gescreend. We hebben zeer heldere criteria waaraan elke medewerker moet voldoen om voor ZorgdesQ te kunnen en mogen werken. Iedere medewerker is gediplomeerd en vakbekwaam voor de werkzaamheden die ze zullen verrichten. Daarnaast worden ook de referenties nagetrokken. Zo kunnen we de kwaliteit van onze professionals garanderen bij het voorstellen op diverse functies bij uw interne opdrachtgevers.

Werkvelden

ZorgdesQ heeft gekwalificeerde medewerkers per direct beschikbaar in de volgende werkvelden:

  • Thuiszorg
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Ziekenhuizen
  • Eerstelijnszorg
  • Geestelijke gezondheidzorg
  • Paramedische zorg
  • Privéklinieken